API

API staat voor “Application Programming Interface”. Een API maakt het mogelijk om andere systemen en software een ‘ingang’ tot het systeem te bieden. Met deze ingang kunnen verschillende systemen met elkaar communiceren en gegevens uitwisselen. Door een API hoef je niet te weten hoe een applicatie werkt en toch kan je ermee communiceren.

Een voorbeeld

Laten we als voorbeeld gaan kijken naar 2 applicaties, namelijk applicatie A en applicatie B. Applicatie A is een website met informatie over Frankrijk en applicatie B heeft een “Weerbericht” API.
Applicatie A heeft een artikel op de website staan over Parijs. In dat artikel wilt applicatie A graag ook de huidige temperatuur van Parijs weergeven aan de bezoekers.
Hiervoor moet applicatie A de API van applicatie B gebruiken. Elke keer bij het laden van de pagina, van het artikel over Parijs, stuurt applicatie A een verzoek aan de API van applicatie B om de huidige temperatuur van Parijs op te halen.
Applicatie B ontvangt dit verzoek en verwerkt het. Applicatie A heeft geen idee hoe applicatie B werkt, maar wacht alleen op het antwoord. Het is ook niet nodig om te weten hoe de API op de achtergrond werkt, als je maar een antwoord krijgt waarin de temperatuur van Parijs staat. Applicatie B zal het antwoord sturen naar applicatie A. Bron

API
Boekhoudpaketten

De meest gebruikte koppeling is die met één van de vele boekhoudpaketten die er tegenwoordig zijn. Via deze koppeling sturen wij elke aangemaakte factuur in Torza direct door naar uw administratie. Daardoor kost het geen extra tijd om uw facturen te verwerken. Deze API wordt door de partij aangeboden die de boekhouding verzorgt. Wij gebruiken deze API in onze code om alles te automatiseren.

Koppeling met teken- en nestingsoftware

Via onze eigen ontwikkelde API kunnen tekenpakketten direct met Torza kunnen communiceren. Een voorbeeld is een snijbedrijf met zijn platenvoorraad en orders in Torza, via deze API kan het nestingsprogramma de platen en producten ophalen om te nesten. Na dit proces stuurt het nestingsprogramma alle informatie weer terug naar Torza zodat in de Shopfloor toepassing de planning direct is bijgewerkt. Eventuele overstempelverklaringen worden ook direct voorbereid.

De mogelijkheden zijn oneindig, alle data in Torza kan gebruikt en bijgewerkt worden, geheel naar de wensen van iedere specifieke situatie.

Koppeling met andere ERP systemen

Wanneer een firma reeds een ERP systeem gebruikt is men daar vaak niet geheel tevreden over omdat er bepaalde functionaliteiten missen. Deze kunnen gewoonweg niet of kosten enorm veel geld om te laten maken door de ERP leverancier. Wij worden dan ook vaak benaderd door potentiële klanten die aangeven graag naar Torza over te stappen maar dat niet meer kunnen omdat het bestaande ERP pakket te diep is ingeworteld binnen de organisatie. Wanneer het bestaande ERP pakket een API oplossing in zicht heeft kunnen wij daar op inhaken en op die manier het bestaand ERP pakket gaan faciliteren. Wij bouwen een schaduwsysteem waarin wij zijn bestaande data koppelen aan data welke via de Torza systematiek wordt ingevoerd.