Registratie geluidsmetingen

Geluidsmeter

Voor één van onze klanten ontwikkelen wij een geheel nieuw platform. Deze klant voert diverse geluidsmetingen bij festivals uit. Dit wordt nu geheel handmatig gedaan. Geluidsmeters worden één voor één uitgelezen en rapporten worden met de hand gemaakt.

Het nieuwe platform neemt de geluidsmeters in het 4G-netwerk op en streamt alle data naar onze serve.

De volgende stap is deze data presenteren op een website. Deze website wordt toegankelijk voor gemeentes en omgevingsdiensten. Ook omwonenden krijgen beschikbaarheid over een deel van de online omgeving. De website maakt de geluidsmetingen inzichtelijk en betrekt alle relevante partijen. Het is ook mogelijk om direct rapporten te genereren.

Disclaimer

De op deze website getoonde informatie is enkel ter informatie en er kunnen nimmer rechten aan ontleend worden. De inhoud is door Torza met constante zorg en aandacht samengesteld. De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Torza behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Auteursrecht & Intellectueel eigendom

De informatie, ideeën, toepassingen etc. zoals vermeld op website zijn ontwkkeld door, en eigendom van Torza. Deze mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Torza worden gekopieerd of op een andere manier worden gebruikt, worden toepast door derden, of op enigerlei andere wijze worden gebruikt.