Torza

Telefoon: 0851302578
Email: info@torza.nl
Web: www.torza.nl

Introductie

De eerste stappen voor het Torza ERP pakket zette Mark Ruiter in 2010. Bij zijn toenmalige werkgever ontwikkelde hij het systeem vanuit en afgestemd op een productieomgeving.
Deze pragmatische benadering onderscheidt het Torza ERP pakket van andere ERP systemen. In de tijd dat Mark Ruiter zijn eigen snijbedrijf had, ontwikkelde hij het systeem tot de leidraad binnen de onderneming.

Torza

De afgelopen jaren stonden in het teken van het finetunen van het hele pakket. Inmiddels werken er verschillende kleine en middelgrote ondernemingen met het Torza ERP pakket. Alles is klaar om het klantspecifiek uit te bouwen.
Het pakket wordt niet enkel ingezet voor complete ERP oplossingen maar ook voor bijvoorbeeld tools voor machineconfiguratie en diverse oplossingen voor het runnen van een webshop.

Welke informatie kunt u hier vinden

Alle informatie over de modules in dit ERP systeem zijn bedoeld als leidraad. Wij maken geen standaard pakketten. Elke module wordt geheel naar wens ingericht en zal volgens uw wensen communiceren met andere modules binnen het Torza ERP systeem. Hier worden de meest voorkomende modules omschreven. Wanneer er een bepaald onderdeel niet tussen staat, betekent dit dus niet dat het niet mogelijk is. Wij schrijven veel modules op verzoek van onze klanten.

Doel

Het Torza ERP systeem maximaliseert de productiviteit van organisaties, beheerst kosten en voldoet aan klantwensen. Torza realiseert dit door de automatische afhandeling van administratieve en financiële bedrijfsprocessen onder te brengen in één bedrijfsbreed informatie- en managementsysteem. Deze geïntegreerde automatiseringsoplossing staat bekend als ‘ERP software’. Deze software is geschikt voor iedere bedrijfsgrootte en branche.

Toepassing

Het Torza ERP systeem brengt alle logistieke, financiële en administratieve gegevens onder in één centraal systeem. Dat maakt uw organisatie efficiënter, sneller en flexibeler. Het toepassen van de Torza ERP software zorgt voor een betere beheersing van het bedrijfsproces, kortere orderdoorlooptijden, meer klantgerichtheid, minder voorraadkosten en een hogere servicegraad. In het Torza systeem heeft u inzicht in alle relevante bedrijfsinformatie die uw organisatie verder op weg helpt.

Modulair

Het Torza ERP systeem is modulair opgebouwd. Daarmee is het mogelijk om alleen bepaalde onderdelen van of het hele bedrijf te automatiseren. Deze modules zijn deels standaard en daarmee geschikt voor elke onderneming. Daarnaast zijn ze ook geënt op de behoeften binnen specifieke marktsegmenten. Het Torza ERP systeem bestaat uit meerdere toepassingen die elk een eigen taak hebben. Dat kan een financiële, administratieve of informatieve taak zijn. Het systeem slaat alle informatie uit die verschillende onderdelen van het bedrijf in dezelfde database op. Het alternatief is dat u voor elk onderdeel een aparte applicatie met eigen software in gebruik moet nemen. Dat is omslachtig, duur en inefficiënt te noemen. Het levert meer werk en kosten op, omdat de onderdelen niet ‘zomaar’ met elkaar kunnen communiceren.

Disclaimer

De op deze website getoonde informatie is enkel ter informatie en er kunnen nimmer rechten aan ontleend worden. De inhoud is door Torza met constante zorg en aandacht samengesteld. De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Torza behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Auteursrecht & Intellectueel eigendom

De informatie, ideeën, toepassingen etc. zoals vermeld op website zijn ontwkkeld door, en eigendom van Torza. Deze mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Torza worden gekopieerd of op een andere manier worden gebruikt, worden toepast door derden, of op enigerlei andere wijze worden gebruikt.