Torza

Telefoon: 0851302578
Email: info@torza.nl
Web: www.torza.nl

Beveiliging

Het beschermen van bedrijfsgevoelige informatie is belangrijk. De server waarop het Torza systeem draait is daarom uitgerust met een SSL certificaat. Dit is een beveiligde verbinding die herkenbaar aan ‘https://’ aan het begin van een URL. Daarnaast wordt aan de rechterkant van de browser een afbeelding getoond met een hangslotje.

Torza
Torza

HTTPS, ook wel: HyperText Transfer Protocol Secure, is een uitbreiding op het HTTP-protocol. Het zorgt voor een veilige uitwisseling van gegevens, doordat deze versleuteld worden. Op deze manier wordt het voor een buitenstaander onmogelijk om te weten welke gegevens verstuurd worden. HTTPS wordt veel gebruikt bij betalingstransacties, internetbankieren en bij uitwisseling en opslag van privacygevoelige informatie. Dit kan gaan om een naam, adres, geboortedatum en andere persoonsgegevens.
Een HTTPS-verbinding is een TLS-verbinding met daarin een normale HTTP-verbinding. De TLS-verbinding versleutelt hierbij het HTTP-verkeer. Hierdoor valt dit verkeer, wanneer het onderschept wordt, niet uit te lezen zonder het encryptiealgoritme te kraken. Normaal HTTP-verkeer wordt echter als versleutelde tekst over de verbinding verstuurd, waardoor het zonder te kraken uit te lezen valt wanneer het onderschept wordt.

Per klant richten wij een eigen serveromgeving in. Deze omgeving is, met uitzondering van de door u opgegeven IP-adressen, niet te bereiken. Hierdoor kan een eventuele kwaadwillende zelfs geen poging doen uw gegevens te onderscheppen, omdat hij simpelweg geen ‘rijbaan’ naar uw server heeft. Wanneer u vanaf meerdere IP-adressen in wil loggen, kunnen wij werken met een tweetrapsverificatie.

Disclaimer

De op deze website getoonde informatie is enkel ter informatie en er kunnen nimmer rechten aan ontleend worden. De inhoud is door Torza met constante zorg en aandacht samengesteld. De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Torza behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Auteursrecht & Intellectueel eigendom

De informatie, ideeën, toepassingen etc. zoals vermeld op website zijn ontwkkeld door, en eigendom van Torza. Deze mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Torza worden gekopieerd of op een andere manier worden gebruikt, worden toepast door derden, of op enigerlei andere wijze worden gebruikt.