Torza

Telefoon: 0851302578
Email: info@torza.nl
Web: www.torza.nl

Menu

De modules binnen het Torza ERP systeem worden bezocht vanuit het hoofdmenu aan de linkerkant van elk scherm. Uiteraard op voorwaarde dat de gebruiker toegang tot deze module heeft.

Submenu

Wanneer er een submenu bij een onderdeel aanwezig is, is dat te zien aan het icoon. Deze vouwt, na klikken, open zoals bij dossiers in het onderstaande voorbeeld. Hierna kan een item uit dit submenu gekozen worden.

Acties zichtbaar

In het menu is ook direct zichtbaar welke onderdelen aandacht nodig hebben. Dit is te zien aan het icoon of een label met een getal. Dit getal staat voor het aantal te ondernemen stappen. Dit wordt door ons klantspecifiek uitgewerkt.

In dit voorbeeld:

  • Taken het aantal openstaande taken van deze gebruiker
  • Dossiers de optelling van de items vermeld in het submenu
  • Lopend aantal opdrachten waarvan de leverdatum verstreken is
  • Bevestigen het aantal opdrachten dat nog bevestigd moet worden
  • Afgerond het aantal te factureren projecten
  • Bestellingen het aantal uitstaande bestellingen
  • Projectcertificering er missen bepaalde gegevens voor lopende projecten
  • Personeelszaken er zijn één of meerdere items verlopen of niet volledig

Torza

Snelle toegang

Er kan ook worden gekozen voor een alternatief menu om bepaalde pagina's te benaderen.

Torza
Disclaimer

De op deze website getoonde informatie is enkel ter informatie en er kunnen nimmer rechten aan ontleend worden. De inhoud is door Torza met constante zorg en aandacht samengesteld. De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Torza behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Auteursrecht & Intellectueel eigendom

De informatie, ideeën, toepassingen etc. zoals vermeld op website zijn ontwkkeld door, en eigendom van Torza. Deze mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Torza worden gekopieerd of op een andere manier worden gebruikt, worden toepast door derden, of op enigerlei andere wijze worden gebruikt.