Torza

Telefoon: 0851302578
Email: info@torza.nl
Web: www.torza.nl

Terugbelverzoeken

In het Torza ERP systeem is het mogelijk om terugbelverzoeken aan te maken en op te volgen. Dit kan voor iedere collega gedaan worden. Aan ieder verzoek kan een prioriteit gekoppeld worden: laag, normaal of hoog. Nadat de betreffende collega is geselecteerd kiest u de relatie en de contactpersoon. Daarna vult u de notitie in. Dit alles verschijnt in een overzichtelijk scherm. De betreffende collega krijgt een melding Nieuw en ziet daarmee dat er een terugbelnotitie is aangemaakt. Wanneer deze notitie de prioriteit hoog heeft, is dit goed zichtbaar.

Melding per e-mail

Het is ook mogelijk om deze melding per e-mail naar een collega te sturen. Daarnaast kan er een kopie van de melding naar de betreffende beller gestuurd worden. Zo ziet deze dat er daadwerkelijk een notitie is achtergelaten.

Torza
Disclaimer

De op deze website getoonde informatie is enkel ter informatie en er kunnen nimmer rechten aan ontleend worden. De inhoud is door Torza met constante zorg en aandacht samengesteld. De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Torza behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Auteursrecht & Intellectueel eigendom

De informatie, idee├źn, toepassingen etc. zoals vermeld op website zijn ontwkkeld door, en eigendom van Torza. Deze mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Torza worden gekopieerd of op een andere manier worden gebruikt, worden toepast door derden, of op enigerlei andere wijze worden gebruikt.