Torza

Telefoon: 0851302578
Email: info@torza.nl
Web: www.torza.nl

Taken

Om het bijhouden van taken makkelijk te maken, hebben wij een module ontwikkeld waarin taken voor uzelf of een collega kunnen worden genoteerd. Het aantal openstaande taken zijn voor de ingelogde gebruiker zichtbaar in het menu. Een nieuwe taak is te zien aan de melding Nieuw

Verdeling per gebruiker

In het takenoverzicht heeft elke gebruiker zijn of haar eigen tabblad. Een gebruiker kan hiermee zijn of haar eigen taken inzien, maar ook de taken van andere gebruikers bekijken. (indien zijn gebruikersrechten dit toelaten)

Torza
Torza
Disclaimer

De op deze website getoonde informatie is enkel ter informatie en er kunnen nimmer rechten aan ontleend worden. De inhoud is door Torza met constante zorg en aandacht samengesteld. De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Torza behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Auteursrecht & Intellectueel eigendom

De informatie, idee├źn, toepassingen etc. zoals vermeld op website zijn ontwkkeld door, en eigendom van Torza. Deze mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Torza worden gekopieerd of op een andere manier worden gebruikt, worden toepast door derden, of op enigerlei andere wijze worden gebruikt.