Torza

Telefoon: 0851302578
Email: info@torza.nl
Web: www.torza.nl

Relatiebeheer

In de praktijk blijkt dat dit onderdeel zeer klantspecifiek wordt ingericht. Het is lastig om een eenduidig voorbeeld te geven dat in elk bedrijf toepasbaar is. Het voorbeeld dat hier wordt omschreven is daarmee maar één van de mogelijkheden.

Contactpersonen en afleveradressen

Per relatie kunnen oneindig veel contactpersonen en afleveradressen worden aangemaakt en bijgehouden.

Simpel aanpassen

De gegevens van een bestaande relatie zijn simpel in te vullen en aan te passen.

Torza

Logo's

Het is mogelijk om het bedrijfslogo van een relatie toe te voegen in het systeem. Dit logo wordt zichtbaar in het magazijn, in het projectoverzicht of kan worden toegevoegd op documentatie.

Torza
 
Torza
Disclaimer

De op deze website getoonde informatie is enkel ter informatie en er kunnen nimmer rechten aan ontleend worden. De inhoud is door Torza met constante zorg en aandacht samengesteld. De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Torza behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Auteursrecht & Intellectueel eigendom

De informatie, ideeën, toepassingen etc. zoals vermeld op website zijn ontwkkeld door, en eigendom van Torza. Deze mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Torza worden gekopieerd of op een andere manier worden gebruikt, worden toepast door derden, of op enigerlei andere wijze worden gebruikt.