Torza

Telefoon: 0851302578
Email: info@torza.nl
Web: www.torza.nl

Projecten

De module ‘projecten’ vormt de leidraad voor de hele productie. Dit is dan ook één van de modules waar wij de meeste klantwensen in verwerken. In de module projecten wordt per binnenkomende aanvraag of opdracht een nieuw dossier aangemaakt met alle klantinformatie en orderspecifieke gegevens. Hier worden calculaties gemaakt, al dan niet op basis van een koppeling met een ander (teken)pakket. Daarnaast worden hier offertes, orderbevestigingen, vrachtbrieven en facturen vormgegeven. Ook bestaat de mogelijkheid om gebruikte materialen te registreren en direct te toetsen aan de klanteisen. De hiervoor benodigde rapporten, zoals certificaatlijsten en overstempelverklaringen, kunnen in de module gemaakt en verstuurd worden.

Algemene informatie

Alle klant- en projectinformatie is zichtbaar aan de bovenzijde van iedere pagina.

Torza

Overzichtelijke indeling

Alle delen van een project zijn makkelijk bereikbaar door te klikken op één van de tabbladen. Op deze tabbladen is direct te zien:

  • Welke informatie correct is
  • Waar (nog) geen informatie beschikbaar is
  • In welke module informatie staat die niet overeenkomt met de klant of projectspecificatie

Torza

Documenten

Op deze pagina worden alle documenten gemaakt, beheerd en verstuurd. Alle informatie met betrekking tot deze documenten is opgeslagen in de database. Bij het opvragen van een document wordt deze met relevante informatie als PDF, Word, Excel etc. gegeneerd.

  • Offertes
  • Opdrachtbevestigingen
  • Vrachtbrieven
  • Checklisten
  • Facturen

Wij creëren voor u een opmaak die past bij de huisstijl van uw bedrijf.

Hieronder vindt u enkele voorbeelden van documenten die via het Torza ERP systeem zijn gegenereerd:

Vanuit privacyoverwegingen zijn de klantgegevens weggelaten. Torza

Calculaties

Op deze pagina worden calculaties beheerd, gemaakt en bewerkt, al dan niet op basis van een koppeling met een ander (teken)pakket. De calculatiemodule wordt klantspecifiek samengesteld.

Torza

Gebruikte materialen

Houdt u per project alle materialen bij? Dan zijn in één oogopslag de materiaalspecificaties en bijbehorende certificaten zichtbaar in het Torza ERP systeem. Ook ziet u wanneer een materiaal niet voldoet aan de gestelde klant- of projectvoorwaarden.
Via deze module kunt u de klant een e-mail sturen met de certificaten van de gebruikte materialen. Daarnaast genereert het Torza systeem zowel een PDF als een CSV file met alle plaatinformatie. Deze bestanden worden meegestuurd, zodat de klant alles overzichtelijk heeft.

Hieronder vindt u een voorbeeld van een door Torza gegeneerd certificaatoverzicht:

Vanuit privacyoverwegingen zijn de klantgegevens weggelaten.

Torza

Overstempverklaring

Zodra de gegevens van producten en gebruikte materialen in het Torza systeem aanwezig zijn, kunnen eenvoudig overstempelverklaringen worden gemaakt. Via deze module is het mogelijk om de klant direct een e-mail te sturen met de overstempelverklaring van de gebruikte materialen.

Hieronder vindt u een voorbeeld van een door Torza gegeneerde overstempelverklaring:

Vanuit privacyoverwegingen zijn de klantgegevens weggelaten.

Torza

Bestandsbeheer

Om alle informatie zoveel mogelijk te centraliseren biedt het Torza ERP systeem de mogelijkheid om gebruik te maken van een modulair bestandssysteem. Dit systeem wordt op diverse vlakken geïntegreerd. Hier kunnen files snel worden geplaatst en verder verwerkt.

Torza
Disclaimer

De op deze website getoonde informatie is enkel ter informatie en er kunnen nimmer rechten aan ontleend worden. De inhoud is door Torza met constante zorg en aandacht samengesteld. De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Torza behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Auteursrecht & Intellectueel eigendom

De informatie, ideeën, toepassingen etc. zoals vermeld op website zijn ontwkkeld door, en eigendom van Torza. Deze mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Torza worden gekopieerd of op een andere manier worden gebruikt, worden toepast door derden, of op enigerlei andere wijze worden gebruikt.