Torza

Telefoon: 0851302578
Email: info@torza.nl
Web: www.torza.nl

Aanvragen

Het Torza systeem heeft een aparte module voor het beheren en versturen van offerteaanvragen. Hierin zijn de aanvragen voor een specifiek project terug te vinden en kunnen direct aanvragen worden aangemaakt. Het duidelijk vastleggen van offerteaanvragen in deze module zorgt voor meer overzicht en flexibiliteit.

Torza

Status

In het systeem is de status van iedere offerteaanvraag zichtbaar. Via de aanwezige knoppen kunnen er direct acties worden uitgevoerd, zoals het bewerken, kopiëren, versturen en verwerken van verstuurde aanvragen.

Invoerscherm

Het invoerscherm is gebruiksvriendelijk vormgegeven. Naast het invullen van informatie is het ook mogelijk om bestanden aan een aanvraag toe te voegen.

Torza

Voorbeelden

Wij creëren voor u een opmaak die past bij de huisstijl van uw bedrijf.
Hieronder vindt u een voorbeeld van een door Torza gegeneerde aanvraag:

Vanuit privacyoverwegingen zijn de klantgegevens weggelaten.

Disclaimer

De op deze website getoonde informatie is enkel ter informatie en er kunnen nimmer rechten aan ontleend worden. De inhoud is door Torza met constante zorg en aandacht samengesteld. De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Torza behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Auteursrecht & Intellectueel eigendom

De informatie, ideeën, toepassingen etc. zoals vermeld op website zijn ontwkkeld door, en eigendom van Torza. Deze mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Torza worden gekopieerd of op een andere manier worden gebruikt, worden toepast door derden, of op enigerlei andere wijze worden gebruikt.