Torza

Telefoon: 0851302578
Email: info@torza.nl
Web: www.torza.nl

Calculaties

Een ERP systeem zonder calculatiemodule is natuurlijk niet compleet. Daarom komt het Torza systeem met diverse uitgewerkte calculatiemodules. We gebruiken deze als template en werken het uit naar uw behoefte.

Soorten calculaties

Dit zijn enkele voorbeelden van calculatiemodules die we hebben ontwikkeld:

  • Handmatig invullen
  • Calculeren op basis van gewichten aan de hand van ingevoerde afmetingen van snijwerk
  • Invullen van profielen, interne en externe bewerkingenn
  • Importeren van gegevens van producten en/of snijplannen uit diverse tekenpakketten zoals ProFirst en Lantek

Stamgegevens

Het Torza systeem kan, naast handmatig ingevulde gegevens, gebruik maken van aanwezige gegevens zoals:

  • Standaard ingevoerde producten en prijzen
  • Lijsten met profielen, balken etc. en bijbehorende inkoopprijzen
  • Gewichten van diverse materialen
  • Vastgelegde uurtarieven voor verschillende bewerkingen zoals snijden, lassen, transport etc.
  • Prijzen voor externe bewerkingen zoals conserveren berekend per stuk, oppervlakte of gewicht

Torza
Disclaimer

De op deze website getoonde informatie is enkel ter informatie en er kunnen nimmer rechten aan ontleend worden. De inhoud is door Torza met constante zorg en aandacht samengesteld. De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Torza behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Auteursrecht & Intellectueel eigendom

De informatie, idee├źn, toepassingen etc. zoals vermeld op website zijn ontwkkeld door, en eigendom van Torza. Deze mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Torza worden gekopieerd of op een andere manier worden gebruikt, worden toepast door derden, of op enigerlei andere wijze worden gebruikt.