Torza

Telefoon: 0851302578
Email: info@torza.nl
Web: www.torza.nl

Checklisten

Een checklist helpt de productie aan alle relevante informatie. U kunt ervoor kiezen om checklists te koppelen aan projecten. Wanneer u niet op basis van projecten werkt, kunnen de checklists overzichtelijk worden samengevoegd. Door alles op deze manier inzichtelijk te maken, kunnen checklists tijdig worden opgevolgd.

Wij creëren voor u een opmaak die past bij de huisstijl van uw bedrijf.

Voorbeelden

Hieronder vindt u een aantal voorbeelden van door Torza gegeneerde checklists:

Vanuit privacyoverwegingen zijn de klantgegevens weggelaten.

Torza
Disclaimer

De op deze website getoonde informatie is enkel ter informatie en er kunnen nimmer rechten aan ontleend worden. De inhoud is door Torza met constante zorg en aandacht samengesteld. De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Torza behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Auteursrecht & Intellectueel eigendom

De informatie, ideeën, toepassingen etc. zoals vermeld op website zijn ontwkkeld door, en eigendom van Torza. Deze mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Torza worden gekopieerd of op een andere manier worden gebruikt, worden toepast door derden, of op enigerlei andere wijze worden gebruikt.