Torza

Telefoon: 0851302578
Email: info@torza.nl
Web: www.torza.nl

Projectcertificering

Maakt u gebruik van deze Torzamodule en houdt u per project alle materialen bij? Dan is in het systeem in één oogopslag zichtbaar wanneer een materiaal niet aan de gestelde klant- of projectvoorwaarden voldoet. Daarnaast ziet u welke documenten nog aan de klant verstuurd moeten worden.

Torza
Disclaimer

De op deze website getoonde informatie is enkel ter informatie en er kunnen nimmer rechten aan ontleend worden. De inhoud is door Torza met constante zorg en aandacht samengesteld. De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Torza behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Auteursrecht & Intellectueel eigendom

De informatie, ideeën, toepassingen etc. zoals vermeld op website zijn ontwkkeld door, en eigendom van Torza. Deze mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Torza worden gekopieerd of op een andere manier worden gebruikt, worden toepast door derden, of op enigerlei andere wijze worden gebruikt.