Torza

Telefoon: 0851302578
Email: info@torza.nl
Web: www.torza.nl

Plaatregistratie

Het bijhouden van de plaatvoorraad inclusief certificaten is een complexe zaak. Het Torza ERP systeem bevat hiervoor een overzichtelijke en uitgebreide module.

Zoals u wellicht weet ligt de basis van Torza bij een modern snijbedrijf. Naast modules voor relatiebeheer en uitgebreide calculatie zijn daar ook de eerste versies van de plaatregistratie ontwikkeld.
Inmiddels is de Torza plaatregistratie (ook te gebruiken voor profielen) uitgegroeid tot één van de meest uitgebreide modules binnen ons systeem.

Een plaatregistratie is een vrij specifieke branchegerichte module, vooral geënt op snijbedrijven. Via deze module zijn alle bestaande maar ook in het verleden gebruikte platen snel en overzichtelijk terug te vinden. Nieuwe platen kunnen snel worden ingeboekt, al dan niet automatisch via een gedane bestelling.

Wanneer de plaat is gebruikt kunnen direct de afmetingen worden aangepast en eventuele reststukken worden opgeslagen. Deze restplaten blijven gekoppeld aan de moederplaat waardoor de bijbehorende kenmerken altijd behouden blijven.

Torza

De kenmerken welke aan de plaat kunnen worden gekoppeld zijn oneindig, denk aan bijvoorbeeld aan de logische kenmerken zoals het soort attest (2.2 / 3.1 / 3.2) of registratie van het heat en charge nummer. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om aan te geven of de bijbehorende attest volgens CE is, welke instantie op het certificaat is vermeld zoals Lloyds, DNV etc. Ook kan er worden gekozen om het koolstofequivalent op te slaan in de database. Wanneer de hardheid wordt gemeten per plaat kan ook dit worden gekoppeld. Uiteraard wordt het certificaat aan de plaat gekoppeld en in deze module geüpload waardoor deze direct beschikbaar is.

Torza

Door te werken met bovenstaande structuur zijn alle parameters en documenten van de plaat, maar ook de gemaakte restplaten direct beschikbaar. Niet alleen voor uw eigen administratie maar ook voor uw klant. Wanneer er gekozen wordt om (deels) de projecten binnen Torza te beheren kan elke plaat direct of tijdens het overboeken simultaan aan een project worden gekoppeld. Hierdoor kan snel een digitale check plaatsvinden of de gebruikte platen wel of niet aan de projecteisen voldoen. Er kunnen ook direct hermerkverklaringen worden gegenereerd. Alle informatie kan gebundeld (attesten, platenlijst, hermerkverklaring) worden gedownload of direct via het systeem aan de klant per e-mail worden verzonden.

Materiaalkwaliteiten

Via een aparte module worden alle materiaalkwaliteiten gedefinieerd. Hier wordt de juiste benaming vastgelegd wat fouten tijdens het invoeren van de platen in de registratie voorkomt. Deze ingevoerde materialen kunnen ook terugkeren in de calculatiemodule, zodat alles netjes op elkaar aansluit. Eventueel kunnen standaard materiaalkosten er ook gelijk aan gekoppeld worden.

Torza

Materiaalgroepen

Na het koppelen van de gebruikte materiaalkwaliteiten aan een materiaalgroep, verschijnen er tabbladen in de plaatregistratie. De tabbladen Beschikbaar, CE Aanwezig, en Totaal zijn altijd beschikbaar. De zichtbaarheid van de overige tabbladen is te zien aan het icoon ingeschakeld en uitgeschakeld Dit is te reguleren in het overzicht met materiaalgroepen.

Torza

Plaat toevoegen

Een nieuwe plaat is snel aangemaakt met behulp van de dropdownmenu’s en de manier van vormgeven. Eventueel kan ook het attest worden gekoppeld.

Plaat bewerken en certificaten

Wanneer niet alle gegevens van een plaat beschikbaar zijn, kunnen deze later worden toegevoegd. De basisgegevens van een plaat zijn bewerkbaar. Ook het koppelen van een certificaat is mogelijk.

Torza

Plaat overboeken

Het Torza systeem bevat een extra optie voor het overboeken van platen. Dit kunt u gebruiken wanneer er meerdere, nieuwe stukken van een plaat overblijven. Deze worden in het systeem geregistreerd op een manier waarbij alle plaatgegevens en het bijbehorende certificaat gekoppeld blijven.

Torza

Foto's

Het kan wenselijk zijn om visuele informatie van een plaat te bewaren. Denk aan de oppervlaktegesteldheid, vorm of het originele stempel. Een foto slaat u in het systeem op door de foto in het veld te slepen of een QR code te scannen om vervolgens de foto te maken of via uw smartphone te uploaden.

Torza

Hardheidsmeting

Het Torza systeem biedt de mogelijkheid om ook de hardheid van een plaat te registeren in de database. Dit doet u door het txt file, gegenereerd door de hardheidsmeter, te uploaden in het systeem.

Torza
Torza
Disclaimer

De op deze website getoonde informatie is enkel ter informatie en er kunnen nimmer rechten aan ontleend worden. De inhoud is door Torza met constante zorg en aandacht samengesteld. De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Torza behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Auteursrecht & Intellectueel eigendom

De informatie, ideeën, toepassingen etc. zoals vermeld op website zijn ontwkkeld door, en eigendom van Torza. Deze mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Torza worden gekopieerd of op een andere manier worden gebruikt, worden toepast door derden, of op enigerlei andere wijze worden gebruikt.