Torza

Telefoon: 0851302578
Email: info@torza.nl
Web: www.torza.nl

Profielregistratie

Het bijhouden van de profielenvoorraad inclusief certificaten is een complexe zaak. Het Torza ERP systeem bevat hiervoor een overzichtelijke en uitgebreide module.

Materiaalkwaliteiten

Via een aparte module worden alle materiaalkwaliteiten gedefinieerd. Hier wordt de juiste benaming vastgelegd wat fouten tijdens het invoeren van de profielen in de registratie voorkomt. Deze ingevoerde materialen kunnen ook terugkeren in de calculatiemodule, zodat alles netjes op elkaar aansluit. Eventueel kunnen standaard materiaalkosten er ook gelijk aan gekoppeld worden.

Torza

Profiel toevoegen

Een nieuw profiel is snel aangemaakt met behulp van de dropdownmenu’s en de manier van vormgeven. Eventueel kan ook het attest worden gekoppeld.

Profiel bewerken en certificaten

Wanneer niet alle gegevens van een profiel beschikbaar zijn, kunnen deze later worden toegevoegd. De basisgegevens van een profiel zijn bewerkbaar. Ook het koppelen van een certificaat is mogelijk.

Torza

Profiel overboeken

Het Torza systeem bevat een extra optie voor het overboeken van profielen. Dit kunt u gebruiken wanneer er meerdere, nieuwe stukken van een profiel overblijven. Deze worden in het systeem geregistreerd op een manier waarbij alle profielgegevens en het bijbehorende certificaat gekoppeld blijven.

Torza
Torza
Disclaimer

De op deze website getoonde informatie is enkel ter informatie en er kunnen nimmer rechten aan ontleend worden. De inhoud is door Torza met constante zorg en aandacht samengesteld. De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Torza behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Auteursrecht & Intellectueel eigendom

De informatie, ideeën, toepassingen etc. zoals vermeld op website zijn ontwkkeld door, en eigendom van Torza. Deze mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Torza worden gekopieerd of op een andere manier worden gebruikt, worden toepast door derden, of op enigerlei andere wijze worden gebruikt.