Torza

Telefoon: 0851302578
Email: info@torza.nl
Web: www.torza.nl

Certificatenbeheer

Houdt u per project alle materialen bij? Dan zijn in één oogopslag de materiaalspecificaties en bijbehorende certificaten zichtbaar in het Torza ERP systeem. Ook ziet u wanneer een materiaal niet voldoet aan de gestelde klant- of projectvoorwaarden.
Via deze module kunt u de klant een e-mail sturen met de certificaten van de gebruikte materialen. Daarnaast genereert het Torza systeem zowel een PDF als een CSV file met alle plaatinformatie. Deze bestanden worden meegestuurd, zodat de klant alles overzichtelijk heeft.

Hieronder vindt u een voorbeeld van een door Torza gegeneerd certificaatoverzicht:

Vanuit privacyoverwegingen zijn de klantgegevens weggelaten.

Torza
Disclaimer

De op deze website getoonde informatie is enkel ter informatie en er kunnen nimmer rechten aan ontleend worden. De inhoud is door Torza met constante zorg en aandacht samengesteld. De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Torza behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Auteursrecht & Intellectueel eigendom

De informatie, ideeën, toepassingen etc. zoals vermeld op website zijn ontwkkeld door, en eigendom van Torza. Deze mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Torza worden gekopieerd of op een andere manier worden gebruikt, worden toepast door derden, of op enigerlei andere wijze worden gebruikt.