Torza

Telefoon: 0851302578
Email: info@torza.nl
Web: www.torza.nl

Overstempelverklaringen

Zodra de gegevens van producten en gebruikte materialen in het Torza systeem aanwezig zijn, kunnen eenvoudig overstempelverklaringen worden gemaakt. Via deze module is het mogelijk om de klant direct een e-mail te sturen met de overstempelverklaring van de gebruikte materialen.

Hieronder vindt u een voorbeeld van een door Torza gegeneerde overstempelverklaring:

Vanuit privacyoverwegingen zijn de klantgegevens weggelaten.

Torza
Disclaimer

De op deze website getoonde informatie is enkel ter informatie en er kunnen nimmer rechten aan ontleend worden. De inhoud is door Torza met constante zorg en aandacht samengesteld. De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Torza behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Auteursrecht & Intellectueel eigendom

De informatie, idee├źn, toepassingen etc. zoals vermeld op website zijn ontwkkeld door, en eigendom van Torza. Deze mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Torza worden gekopieerd of op een andere manier worden gebruikt, worden toepast door derden, of op enigerlei andere wijze worden gebruikt.