Torza

Telefoon: 0851302578
Email: info@torza.nl
Web: www.torza.nl

Artikelen

Binnen het Torza ERP systeem is een overzicht aanwezig van de standaard artikelen die door het hele systeem kunnen worden gebruikt. Wanneer u aan deze items parameters koppelt, ontstaat een waardevolle tabel waarmee calculaties snel worden gemaakt.

Producten

Het is mogelijk om vaste producten op te slaan in één van de tabellen. Eventueel met toevoeging van onderliggende documenten zoals werktekeningen. Deze opgeslagen producten worden gebruikt in het hele systeem. Het opgegeven tarief wordt in de calculaties als standaard tarief voorgesteld, maar kan daar ook worden aangepast.

Torza

Artikelgroepen

In dit tabblad worden de artikelgroepen beheerd. Deze worden gebruikt om artikelen makkelijk te ordenen en te prijzen. Het opgegeven tarief wordt in de calculaties als standaard tarief voorgesteld, maar kan daar ook worden aangepast. Wanneer er bij het artikel zelf een tarief staat, wordt deze voorgesteld.

Torza

Artikelen

In dit tabblad worden de artikelen beheerd die in het hele systeem worden gebruikt. Het opgegeven tarief wordt in de calculaties als standaard tarief voorgesteld, maar kan daar ook worden aangepast. Wanneer er bij het artikel geen tarief staat, wordt het tarief uit de artikelgroep voorgesteld.

Torza
Disclaimer

De op deze website getoonde informatie is enkel ter informatie en er kunnen nimmer rechten aan ontleend worden. De inhoud is door Torza met constante zorg en aandacht samengesteld. De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Torza behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Auteursrecht & Intellectueel eigendom

De informatie, ideeën, toepassingen etc. zoals vermeld op website zijn ontwkkeld door, en eigendom van Torza. Deze mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Torza worden gekopieerd of op een andere manier worden gebruikt, worden toepast door derden, of op enigerlei andere wijze worden gebruikt.