Torza

Telefoon: 0851302578
Email: info@torza.nl
Web: www.torza.nl

Debiteurenbeheer

Een goede administratie is van groot belang voor een bedrijf. Dit voorkomt dat klanten niet of niet op tijd hun facturen betalen. Goed debiteurenbeheer komt dan ook op het volgende neer: ‘Ervoor zorgen dat facturen zo snel mogelijk en volledig betaald worden`
Onder debiteurenbeheer vallen ook de stappen die ondernomen worden om ervoor te zorgen dat een factuur alsnog betaald gaat worden. Het beste kunt u een vaste timing in dit proces aanhouden.

Facturen overzichtelijk

Het Torza ERP systeem ordent alle facturen overzichtelijk. Het is mogelijk om te zoeken op het factuurnummer, klantnaam, vervaldatum etc. Het is zichtbaar welke facturen openstaan en welke vervallen zijn en welke totaalbedragen hierbij horen.

Herinneringen en aanmaningen

Met Torzamodule stuurt u snel en eenvoudig een betalingsherinnering aan een debiteur. Deze herinnering bevat een samenvatting van de openstaande en vervallen facturen. Wanneer een betaling langer op zich laat wachten, kunnen er ook aanmaningen verstuurd worden.
Hieronder vindt u een voorbeeld van een door Torza gegeneerde herinnering:

Vanuit privacyoverwegingen zijn de klantgegevens weggelaten.

Disclaimer

De op deze website getoonde informatie is enkel ter informatie en er kunnen nimmer rechten aan ontleend worden. De inhoud is door Torza met constante zorg en aandacht samengesteld. De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Torza behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Auteursrecht & Intellectueel eigendom

De informatie, ideeën, toepassingen etc. zoals vermeld op website zijn ontwkkeld door, en eigendom van Torza. Deze mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Torza worden gekopieerd of op een andere manier worden gebruikt, worden toepast door derden, of op enigerlei andere wijze worden gebruikt.