Torza

Telefoon: 0851302578
Email: info@torza.nl
Web: www.torza.nl

Represenatieve e-mails

Via het Torza ERP systeem kunnen e-mails worden verstuurd. Denkt u bijvoorbeeld aan offertes, facturen en andere informatie. Het systeem genereert representatieve HTML e-mails met daarin de informatie van één of meerdere PDF files. De opmaak van deze e-mails wordt met u afgestemd, zodat deze overeenkomt met uw huisstijl of andere wensen en eisen..

Intuïtieve interface

Voor het versturen van een e-mail genereert Torza op basis van vastgelegde instellingen een interface. De velden in deze interface worden gevuld met voorgestelde data.

Deze velden bestaan uit

  • Afzender
  • Geadresseerde
  • Bericht inhoud
  • Een eventuele bijlage

Torza
Torza
Disclaimer

De op deze website getoonde informatie is enkel ter informatie en er kunnen nimmer rechten aan ontleend worden. De inhoud is door Torza met constante zorg en aandacht samengesteld. De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Torza behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Auteursrecht & Intellectueel eigendom

De informatie, ideeën, toepassingen etc. zoals vermeld op website zijn ontwkkeld door, en eigendom van Torza. Deze mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Torza worden gekopieerd of op een andere manier worden gebruikt, worden toepast door derden, of op enigerlei andere wijze worden gebruikt.