Torza

Telefoon: 0851302578
Email: info@torza.nl
Web: www.torza.nl

NEN-EN 1090

De EN 1090 is de geharmoniseerde, Europese norm die van toepassing is op dragende staal- en aluminiumconstructiewerken. Vanaf juli 2014 moeten constructies als gebouwen, bruggen en ondersteuningen voor bijvoorbeeld silo’s volgens deze norm gemaakt worden. Deze bouwproducten moeten CE gemarkeerd worden, daarnaast moet er een conformiteitsverklaring worden afgegeven.

De EN 1090 norm heeft consequenties voor fabrikanten van stalen- en aluminiumconstructiedelen voor de bouw. Deze norm maakt een eind aan per land geregelde wetgeving voor het vervaardigen en verhandelen van staal- en aluminiumconstructies.
De uitvoeringsklassen – en dus ook de constructiedelen – zijn ingedeeld van klasse EXC 1 t/m EXC 4. Deze klassen geven de mate van controle en beheersing aan. De uitvoeringsklasse EXC 1 is van toepassing op laagbelaste constructies en loopt op naar uitvoeringsklasse EXC 4 voor zwaarbelaste constructies met verhoogde risico’s.

Implementatie in Torza

Op bepaalde processen zoals snijden, boren, lassen en conserveren zijn controles nodig. Dit om de kwaliteit van het product te waarborgen. De noodzakelijke stappen om deze norm te halen en bij te houden zijn in een logische volgorde terug te vinden in het Torza systeem. De norm is hierdoor voor alle medewerkers toegankelijk. Iedereen zal automatisch via deze procedure werken.

Disclaimer

De op deze website getoonde informatie is enkel ter informatie en er kunnen nimmer rechten aan ontleend worden. De inhoud is door Torza met constante zorg en aandacht samengesteld. De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Torza behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Auteursrecht & Intellectueel eigendom

De informatie, ideeën, toepassingen etc. zoals vermeld op website zijn ontwkkeld door, en eigendom van Torza. Deze mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Torza worden gekopieerd of op een andere manier worden gebruikt, worden toepast door derden, of op enigerlei andere wijze worden gebruikt.