Torza

Telefoon: 0851302578
Email: info@torza.nl
Web: www.torza.nl

ISO 9001

De ISO 9001 is de internationale norm voor kwaliteitsmanagementsystemen. De organisatie ISO (Genève) staat in voor het opstellen en beheren van duizenden verschillende normen. De meeste normen zijn productgericht, maar enkele slaan op generieke managementsystemen. Verreweg de bekendste is de ISO 9001, deze slaat op het managementsysteem voor kwaliteit.

De ISO 9001-norm is één van de documenten van de ISO 9000-familie. Deze norm is niet bedoeld om uniforme kwaliteitssystemen af te dwingen. ISO 9001 wordt gebruikt om te beoordelen of de organisatie in staat is om te voldoen aan de eisen van een klant. De uitwerking wordt vaak geassocieerd met onnodige bureaucratie, dit is de norm zelf niet te verwijten. Veelal wordt onnodige bureaucratie veroorzaakt door organisaties zelf. Deze zijn vaak in de veronderstelling dat het opstellen van procedures en voorschriften leidt tot meer kwaliteit. Daarnaast is er de mogelijkheid om normeisen uit te sluiten, voor zover deze geen invloed hebben op het voldoen aan de klanteisen en zich beperken tot eisen uit hoofdstuk zeven.

ISO 9001 wordt ook wel als volgt versimpeld weergegeven:

  • Zeg wat je doet
  • Doe wat je zegt
  • Bewijs

Implementatie in Torza

In het Torza systeem kunnen alle benodigde formulieren worden ingevuld en bijgehouden. De noodzakelijke stappen om deze norm te halen en bij te houden zijn in een logische volgorde terug te vinden in het Torza systeem. De norm is hierdoor voor alle medewerkers toegankelijk. Iedereen zal automatisch via deze procedure werken.

Disclaimer

De op deze website getoonde informatie is enkel ter informatie en er kunnen nimmer rechten aan ontleend worden. De inhoud is door Torza met constante zorg en aandacht samengesteld. De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Torza behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Auteursrecht & Intellectueel eigendom

De informatie, ideeën, toepassingen etc. zoals vermeld op website zijn ontwkkeld door, en eigendom van Torza. Deze mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Torza worden gekopieerd of op een andere manier worden gebruikt, worden toepast door derden, of op enigerlei andere wijze worden gebruikt.