Torza

Telefoon: 0851302578
Email: info@torza.nl
Web: www.torza.nl

OHSAS 18001

‘Occupational Health and Safety Assessment Series’, officieel BS OHSAS 18001, is een internationaal toegepaste Britse standaard voor arbomanagementsystemen. Het arbomanagementsysteem toont aan alle stakeholders aan dat de arbeidsomstandigheden in de organisatie goed geregeld zijn, arborisico’s geïnventariseerd en geëvalueerd zijn en dat de medewerkers aangezet zijn te leren van hun ervaringen. Het is een algemeen erkend en populair arbomanagementsysteem.

OHSAS 18001 is de wereldwijd geaccepteerde norm met eisen voor een arbomanagementsysteem. De gezondheid en veiligheid van medewerkers wordt beïnvloed door onder meer fysieke belasting, fysische omstandigheden, psychosociale arbeidsbelasting en machineveiligheid. Met een arbomanagementsysteem worden gevaren en risico’s geïdentificeerd en geëvalueerd om deze vervolgens te verminderen.

De basis voor het arbomanagementsysteem is de ‘plan-do-check-act’ cyclus (PDCA). OHSAS 18001 stelt, naast deze uitvoeringscyclus, ook eisen aan de resultaten van het managementsysteem:

  • De continue verbetering van de arbeidsomstandigheden
  • De beheersing van de arborisico’s als gevolg van de activiteiten van de organisatie
  • Het voldoen aan de van toepassing zijnde wettelijke eisen

Implementatie in Torza

In het Torza systeem kunnen alle benodigde formulieren worden ingevuld en bijgehouden. De noodzakelijke stappen om deze norm te halen en bij te houden zijn in een logische volgorde terug te vinden in het Torza systeem. De norm is hierdoor voor alle medewerkers toegankelijk. Iedereen zal automatisch via deze procedure werken.

Disclaimer

De op deze website getoonde informatie is enkel ter informatie en er kunnen nimmer rechten aan ontleend worden. De inhoud is door Torza met constante zorg en aandacht samengesteld. De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Torza behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Auteursrecht & Intellectueel eigendom

De informatie, ideeën, toepassingen etc. zoals vermeld op website zijn ontwkkeld door, en eigendom van Torza. Deze mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Torza worden gekopieerd of op een andere manier worden gebruikt, worden toepast door derden, of op enigerlei andere wijze worden gebruikt.