Torza

Telefoon: 0851302578
Email: info@torza.nl
Web: www.torza.nl

VCA

VCA staat voor ‘Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers’. VCA is in het leven geroepen om de veiligheid op de werkplek te vergroten. Zowel werkgevers als werknemers worden zich bewust van de gevaren om zich heen. Daarnaast geeft een VCA certificaat een duidelijke indicatie dat een bedrijf aan de veiligheidseisen voldoet en dat een werknemer op de hoogte is van de veiligheidsregelgeving.

Je bewust zijn van de veiligheid op de werkvloer is belangrijk. Hiermee worden veel bedrijfsongevallen voorkomen. Een bedrijfsongeval kost veel en brengt mogelijk ernstig lichamelijk letsel met zich mee. Een medewerker of leidinggevende met een VCA diploma is op de hoogte van relevante regelgeving op veiligheidsgebied. Het zorgt voor een groot veiligheidsbewustzijn en een kleinere kans op betrokkenheid bij een ongeval door onwetendheid.

Implementatie in Torza

In het Torza systeem kunnen alle benodigde formulieren worden ingevuld en bijgehouden. De noodzakelijke stappen om deze norm te halen en bij te houden zijn in een logische volgorde terug te vinden in het Torza systeem. De norm is hierdoor voor alle medewerkers toegankelijk. Iedereen zal automatisch via deze procedure werken.

Disclaimer

De op deze website getoonde informatie is enkel ter informatie en er kunnen nimmer rechten aan ontleend worden. De inhoud is door Torza met constante zorg en aandacht samengesteld. De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Torza behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Auteursrecht & Intellectueel eigendom

De informatie, ideeën, toepassingen etc. zoals vermeld op website zijn ontwkkeld door, en eigendom van Torza. Deze mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Torza worden gekopieerd of op een andere manier worden gebruikt, worden toepast door derden, of op enigerlei andere wijze worden gebruikt.