Torza

Telefoon: 0851302578
Email: info@torza.nl
Web: www.torza.nl

ISO 3834-2

Het is gebruikelijk dat organisaties die (onderdelen van) producten vervaardigen ISO 9001 gecertificeerd zijn. De ISO 9001 certificering geeft echter geen duidelijke informatie over het lassen, behalve dat dit een ‘bijzonder proces’ is. Om tot een kwaliteitsborgingssysteem voor het lassen te komen is in samenwerking tussen International Standarization Organisation (ISO) en Commission European de Normalisation (CEN) is een gespecialiseerde norm ontwikkeld. De ISO 3834 is de norm die laskwaliteit waarborgt. Deze norm wordt door afnemers van lasconstructies en lastechnische producten voorgeschreven om de kwaliteit van het laswerk te waarborgen en toetsbaar te maken op vooraf bekende punten.

De NEN-EN-ISO 3834 certificering is een internationaal erkend kwaliteitsborgingssysteem voor laswerkzaamheden. In deze norm worden alle werkzaamheden op het gebied van lassen omschreven. De ISO 3834 is een kwaliteitsnorm die betrekking heeft op de gehele organisatie ten aanzien van lassen. Deze certificering is het bewijs dat op het gebied van lastechnische werkzaamheden alle kwaliteitseisen worden gewaarborgd.

De 3834-2 certificering wordt door opdrachtgevers in de on- en offshore, (rail)infra, defensie en petrochemische industrie vrijwel altijd vereist. Ook in andere sectoren wordt steeds meer waarde gehecht aan dit internationaal erkende kwaliteitssysteem voor het lassen.

Implementatie in Torza

In het Torza systeem kunnen alle benodigde formulieren worden ingevuld en bijgehouden. De noodzakelijke stappen om deze norm te halen en bij te houden zijn in een logische volgorde terug te vinden in het Torza systeem. De norm is hierdoor voor alle medewerkers toegankelijk. Iedereen zal automatisch via deze procedure werken.

Disclaimer

De op deze website getoonde informatie is enkel ter informatie en er kunnen nimmer rechten aan ontleend worden. De inhoud is door Torza met constante zorg en aandacht samengesteld. De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Torza behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Auteursrecht & Intellectueel eigendom

De informatie, ideeën, toepassingen etc. zoals vermeld op website zijn ontwkkeld door, en eigendom van Torza. Deze mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Torza worden gekopieerd of op een andere manier worden gebruikt, worden toepast door derden, of op enigerlei andere wijze worden gebruikt.