Torza

Telefoon: 0851302578
Email: info@torza.nl
Web: www.torza.nl

Intregaties

Wij koppelen niet alleen de data vanuit Torza aan diverse softwarepakketten maar koppelen ook data aan softwarepakketten onderling. Dit kan een eenmalige migratie, een tijdelijke of een geïmplementeerde oplossing voor de lange termijn zijn.
Het is bijvoorbeeld mogelijk om een tekenpakket zoals Lantek, ProFirst etc. met Torza te koppelen. Ook een boekhoudpakket, denk aan Exact, Twinfield en vele andere kunnen naadloos worden geïntegreerd. Maar ook aan andere software welke u reeds heeft draaien. Wij maken voor elke situatie een koppeling geheel naar wens.

Torza maakt daarnaast o.a. gebruik van de diensten van Zapier om ons systeem samen te laten werken met ruim 2.000 andere apps. Met deze tool kunnen workflows van het ene naar het andere systeem worden gevoerd.
Als er een item in de planning van Torza wordt gezet zou dit naar Slack kunnen worden doorgestuurd zodat iedereen direct op de hoogte is. Een aangemaakte actiepunt in Outlook kan direct binnen Torza in de module taken worden vermeld. Zo zijn er enorm veel mogelijkheden.

Recent hebben wij bijvoorbeeld een koppeling tussen Torza en Memento opgeleverd. Deze klant werkt al jaren met een zelf geschreven app via Memento. Op zijn verzoek kunnen alle werknemers die app blijven gebruiken, maar worden de acties in de app met de database van Torza gesynchroniseerd, en vice versa natuurlijk.
Kijkt u zelf eens op de website van Zapier welke apps er op dit moment worden ondersteund.

Disclaimer

De op deze website getoonde informatie is enkel ter informatie en er kunnen nimmer rechten aan ontleend worden. De inhoud is door Torza met constante zorg en aandacht samengesteld. De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Torza behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Auteursrecht & Intellectueel eigendom

De informatie, ideeën, toepassingen etc. zoals vermeld op website zijn ontwkkeld door, en eigendom van Torza. Deze mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Torza worden gekopieerd of op een andere manier worden gebruikt, worden toepast door derden, of op enigerlei andere wijze worden gebruikt.