Torza

Telefoon: 0851302578
Email: info@torza.nl
Web: www.torza.nl

Importeren DXF / DSTV

Via deze module kunnen DXF en DSTV (NC) bestanden direct Torza worden ingelezen. Deze kunnen dan direct in een calculatie worden verwerkt of worden opgenomen in de productieplanning.

Werkwijze

Door de generieke opbouw van de DSTV (NC) bestanden zijn hier alle benodigde gegevens bekend. Een DXF file bevat in principe enkel informatie voor de buiten- en binnencontouren. Echter wanneer er teksten in de DXF file staan verwijzend naar aantallen, dikte en materiaalkwaliteit kunnen deze ook direct worden opgenomen.

In onderdstaande video is onze zeer gebruikersvriendelijke werkwijze goed in beeld gebracht. Als u vragen heeft over deze module of onze andere mogelijkheden twijfel vooral niet om met ons contact op te nemen voor meer informatie en een demonstratie.

Gegevens

Door deze werkwijze zijn de volgende gegevens van de DXF en DSTV (NC) bestanden direct na het inlezen beschikbaar. Hierdoor kan deze direct in een calculatie worden gebruikt en komt terug op alle offertes etc. Ook kan hiermee een productieplanning worden aangestuurd.

 • Plaatje van het product
 • Aantal
 • Tekeningnaam
 • Lengte
 • Breedte
 • Dikte
 • Materiaalkwaliteit
 • Gewicht vierkant product
 • Gewicht omtrek product
 • Werkelijk gewogen gewicht
 • Aantal interne contouren
 • Lengte van buiten- en binnencontouren voor berekenen snijtijd
 • Aantal en diameter van eventueel te boren gaten

Torza
Disclaimer

De op deze website getoonde informatie is enkel ter informatie en er kunnen nimmer rechten aan ontleend worden. De inhoud is door Torza met constante zorg en aandacht samengesteld. De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Torza behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Auteursrecht & Intellectueel eigendom

De informatie, idee├źn, toepassingen etc. zoals vermeld op website zijn ontwkkeld door, en eigendom van Torza. Deze mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Torza worden gekopieerd of op een andere manier worden gebruikt, worden toepast door derden, of op enigerlei andere wijze worden gebruikt.