Torza

Telefoon: 0851302578
Email: info@torza.nl
Web: www.torza.nl

Douanecode (HS-GS-GN)

Wanneer product(en) de douane aan de grens van de EU passeren is het nodig een goederencode te vermelden op de factuur. De Goederencodelijsten zijn door Eurostat benoemd in de Gecombineerde Nomenclatuur (GN). Het kan ook zijn dat u de code nodig heeft voor de statistiek aangifte, of dat uw klant dit van u vraagt, omdat zij uw product exporteren buiten de EU.

Torza

Uitleg gebruik douane goederencodes
De termen GS, HS, GN en Taric code worden veel door elkaar gebruikt, maar wat is het verschil en wanneer gebruikt u deze codes? Het Geharmoniseerd Systeem (GS) van de Wereld Douane Organisatie, is de basis van alle douanecodes. Het GS is een nomenclatuur die wereldwijd wordt gebruikt, internationaal ook bekend als Harmonized System, ofwel HS code. Een vaste goederencode is bij het overschrijden van grenzen en bij het afhandelen van douaneformaliteiten belangrijk voor allerlei doeleinden (douane, statistiek, handel, etcetera) en zorgt ervoor dat belanghebbenden over de hele wereld weten welke goederen er met een bepaalde code bedoeld worden. Op de website van de douane /belastingdienst vindt u hier een heldere uitleg over. De eerste 6 cijfers zijn internationaal dus gelijk, daarna kan het (nationaal) anders zijn. Houd dit in gedachten wanneer u een code ontvangt van een buitenlandse klant.

Codes definiëren

In Torza kunnen makkelijk codes vooraf worden vastgelegd in een tabel. Hierdoor worden deze automatisch aan regels op documenten zoals facturen bijgevoegd. Ook kunnen er per code en per termijn overzichten worden gemaakt om de aangifte bij bijvoorbeeld de belastingdienst te vergemakkelijken.

Torza
Disclaimer

De op deze website getoonde informatie is enkel ter informatie en er kunnen nimmer rechten aan ontleend worden. De inhoud is door Torza met constante zorg en aandacht samengesteld. De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Torza behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Auteursrecht & Intellectueel eigendom

De informatie, ideeën, toepassingen etc. zoals vermeld op website zijn ontwkkeld door, en eigendom van Torza. Deze mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Torza worden gekopieerd of op een andere manier worden gebruikt, worden toepast door derden, of op enigerlei andere wijze worden gebruikt.