Torza

Telefoon: 0851302578
Email: info@torza.nl
Web: www.torza.nl

Incoterms

Incoterms (International Commercial Terms) is een internationale standaard over de rechten en plichten van de koper en verkoper bij internationaal transport van goederen, ontwikkeld en gepubliceerd door de Internationale Kamer van Koophandel (ICC). "Incoterms" is een geregistreerd handelsmerk.

In de Incoterms 2020 zijn er elf Incotermsregels of leveringsvoorwaarden. Van de elf zijn er vier gericht op de zeevaart, terwijl de overige zeven voor alle soorten transport gelden.
Per klant en per project kunnen deze worden toegewezen. Hierdoor in binnen heel uw organisatie deze informatie direct zichtbaar.

Torza
Disclaimer

De op deze website getoonde informatie is enkel ter informatie en er kunnen nimmer rechten aan ontleend worden. De inhoud is door Torza met constante zorg en aandacht samengesteld. De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Torza behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Auteursrecht & Intellectueel eigendom

De informatie, idee├źn, toepassingen etc. zoals vermeld op website zijn ontwkkeld door, en eigendom van Torza. Deze mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Torza worden gekopieerd of op een andere manier worden gebruikt, worden toepast door derden, of op enigerlei andere wijze worden gebruikt.