Torza

Telefoon: 0851302578
Email: info@torza.nl
Web: www.torza.nl

Talen

Voor zowel nationaal als internationaal opererende bedrijven is de beschikbaarheid van andere talen interessant. De taalkeuze is namelijk per gebruiker in te stellen. Het is ook mogelijk om documenten automatisch in de juiste taal voor úw klant weer te geven en te versturen. Hierdoor kunt u bijvoorbeeld in het Nederlands het gehele Torza systeem gebruiken maar ontvangen uw Duitse klant de orderbevestigingen, factureren etc. in het Duits.

Torza
Torza
Disclaimer

De op deze website getoonde informatie is enkel ter informatie en er kunnen nimmer rechten aan ontleend worden. De inhoud is door Torza met constante zorg en aandacht samengesteld. De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Torza behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Auteursrecht & Intellectueel eigendom

De informatie, ideeën, toepassingen etc. zoals vermeld op website zijn ontwkkeld door, en eigendom van Torza. Deze mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Torza worden gekopieerd of op een andere manier worden gebruikt, worden toepast door derden, of op enigerlei andere wijze worden gebruikt.