Torza

Telefoon: 0851302578
Email: info@torza.nl
Web: www.torza.nl

Gereedschapsbeheer

Om het beheer van interne gereedschappen, van slijptollen tot aggregaten overzichtelijk te houden hebben wij een speciale module ontwikkeld om dit alles in goede banen te kunnen leiden.

Deze module wordt ook geheel naar uw wensen uitgevoerd en bestaat standaard uit een overzicht van de beschikbare (intern te verhuren) gereedschappen. Ook is het mogelijk om te zien op welke project deze staan geboekt en kan er een (periodieke) doorbelasting plaats vinden. Daarnaast is direct zichtbaar wat de status is van de keuringen van alle items.

Optioneel bestaat de mogelijkheid om bepaalde verkoopdelen vanuit een algemeen magazijn intern door te verkopen. Ook kunnen hier spareparts in worden opgenomen om hier een actuele voorraadstand van te hebben en direct vanuit te kunnen bestellen.

Torza

Verhuur

De verhuurmodule kan geheel naar eigen wens worden ingericht, er zijn 3 niveaus. Deze bestaat uit 1 hoofgroep, een sub-groep en een sub-sub-groep. De gebruiker met de juiste rechten kan onbeperkt het aantal groepen aanmaken en bewerken. Hieronder vind u een voorbeeld van het verdelen van hijsmiddelen over verschillende groepen.


Torza

Torza

Torza

In elke hoofgroep, een sub-groep of sub-sub-groep kunnen artikelen worden aangemaakt. Naast algemene informatie kunnen hier documenten zoals manuals of exploded views worden toegevoegd. Onder dit artikel komen dan de daadwerkelijke producten met alle specifieke kenmerken en eventueel keuringen.

In dit overzicht kan snel worden gefilterd op wat er beschikbaar is, welke regels op een project staan. Maar ook welke zaken niet meer beschikbaar zijn. Naast de historie zijn ook alle keuringsdata direct zichtbaar.

Torza

Op project

In het overzicht projecten kan bijvoorbeeld projectleiders direct zien welke kosten men kan verwachten aan interne doorberekening. Ook zijn hier de keuring en historie er van zichtbaar, Makkelijk wanneer er bijvoorbeeld inspectie of audit op de projectlocatie plaats vindt.


Torza

Te keuren

Om het u en de keuringsmeester makkelijker te maken is er 1 overzicht waarin alle items staan waarvan de keuring (bijna) is verlopen. Zo kan er sneller worden geschakeld en worden voorkomen dat er artikelen worden gebruikt waarvan de keuringstermijn os overschreden.


Torza

Verkoop

Deze module is gelijk aan onze algemene magazijn module en wordt gebruikt om artikelen intern door te verkopen. Ook kunnen hier spareparts in worden opgenomen om hier een actuele voorraadstand van te hebben en direct vanuit te kunnen bestellen.

Wanneer een artikel het minimale bestelniveau bereikt, staat het icoon in het menu en de omschrijving van het artikel. Wanneer het tweede bestelniveau is bereikt, verschijnt dit icoon Voor beide iconen geldt dat het artikel nog niet in bestelling is. Er kan dan een automatische bestelling geplaatst worden door te klikken op . Deze bestelling bevat alle te bestellen artikelen bij deze leverancier.


Torza
Disclaimer

De op deze website getoonde informatie is enkel ter informatie en er kunnen nimmer rechten aan ontleend worden. De inhoud is door Torza met constante zorg en aandacht samengesteld. De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Torza behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Auteursrecht & Intellectueel eigendom

De informatie, idee├źn, toepassingen etc. zoals vermeld op website zijn ontwkkeld door, en eigendom van Torza. Deze mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Torza worden gekopieerd of op een andere manier worden gebruikt, worden toepast door derden, of op enigerlei andere wijze worden gebruikt.