Urenregistratie & facturatie

Voor een bedrijf dat bakkerijovens onderhoudt hebben wij een geheel nieuwe online omgeving opgezet. Dit bedrijf werkt uitsluitend met zzp’ers en voorziet ook in hun administratie.
De gewerkte uren werden eerst op briefjes geschreven, die vervolgens werden doorgeappt en handmatig in Excel vastgelegd. De klant- en onderlinge verrekenfacturen werden in Word gemaakt.

In de nieuwe online omgeving leggen monteurs eenvoudig hun gewerkte uren vast via hun smartphone of webbrowser. Deze uren worden door de klant met een handtekening geaccodeerd. Op de administratie zijn de opgegeven uren duidelijk zichtbaar, waarna ze na een eventuele correctie gefactureerd kunnen worden.
De daaropvolgende stappen zijn volledig geautomatiseerd in hetzelfde systeem:

  1. Het maken van de factuur voor de eindklant
  2. Het maken van de factuur van de zzp’er naar het bedrijf
  3. Het maken van een commissiefactuur van het bedrijf naar de zzp’er, indien van toepassing
  4. Het versturen van de facturen als PDF per e-mail
  5. Het via een API koppeling inlezen van factuurgegevens in het boekhoudpakket

Urenregistratie
Urenregistratie
Disclaimer

De op deze website getoonde informatie is enkel ter informatie en er kunnen nimmer rechten aan ontleend worden. De inhoud is door Torza met constante zorg en aandacht samengesteld. De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Torza behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Auteursrecht & Intellectueel eigendom

De informatie, ideeën, toepassingen etc. zoals vermeld op website zijn ontwkkeld door, en eigendom van Torza. Deze mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Torza worden gekopieerd of op een andere manier worden gebruikt, worden toepast door derden, of op enigerlei andere wijze worden gebruikt.